Këtë Ditë Ndërkombëtare të Gruas, AQH organizoi një diskutim me gra të moshuara

Takim në Junik

Ceremonia e ndarjes së certifikatave për menaxherë shëndetësor

Sot është Dita Botërore e Diabetit

AQH ka krijuar një qasje inovative të njohur si karvani shëndetësor ‘PërSHENDETje’

Ushtrojmë së bashku

Përfaqësues nga Zyra e SDC’së në Kosovë dhe Ministria e Shëndetësisë vizituan dy nga komunat partnere të Projektit AQH.

Ushtrimet janë të mira për shëndetin fizik dhe mendor

Ta kuptosh diabetin apo hipertensionin është hapi i parë drejt parandalimit apo menaxhimit të tij.

Parandalimin dhe Menaxhimin e Konflikteve

Aktiviteti fizik me dobi të jashtëzakonshme në shëndetin tuaj.

KOPF – Kosova Population Foundation ishin në komunën e Gracanicës për të mbajtur sesion informues rreth sëmundjeve kronike.

Qytetarët e Lipjanit, veçanërisht personat me aftësi të kufizuara, tani mund të kenë qasje më të lehtë në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Lipjan

Karvani Shëndetësor ‘PËRshëndetje’ ka udhëtuar në fshatra e qytete të Kosovës për t’i informuar njerëzit se si të përmirësojnë shëndetin e tyre duke ndryshuar mënyrën e jetesës.

Projekti AQH po zhvillon me sukses Trajnimin e Menaxhmentit në të gjitha komunat e Kosovës.

AQH ka mbështetur bashkpunëtorët e komunave partnere për të marr pjesë në Konferencën e 22të Ndërkombëtare mbi Kujdesin e Integruar.

Sot është Dita Botërore Pa Duhan

Mjeku Familjar, gjithmonë aty për t’u kujdesur për ju

Sot në Ditën Ndërkombëtare të Infermierëve, heqim kapelën për punën e palodhshme që infermierët bëjnë çdo ditë dhe për kujdesin që ata tregojnë ndaj pacientëve në nevojë.

Mundësi shumë e mirë për pjesëmarrje në Shkollën prestigjioze Verore të Shëndetit Publik në Lugano!

Qëllimi

Shëndeti i popullatës së Kosovës është përmirësuar, me ofrues dhe menaxhues të forcuar të kujdesit shëndetësor të aftë për përmbushjen e nevojave të pacientëve (veçanërisht të grupeve të cenueshme), të cilët janë më të vetëdijshëm për të drejtat dhe nevojat e tyre.

REZULTATI

REZULTATI

REZULTATI

1

Ofruesit e Kujdesit Parësor Shëndetësor në komunat partnere të projektit ofrojnë shërbime cilësore që i përgjigjen më mirë nevojave të komuniteteve, përfshirë ato të grupeve të cenueshme.

REZULTATI

2

Menaxherët shëndetësor në komunat partnere të projektit përmirësojnë performancën e tyre në udhëheqjen e ofrimit të shërbimeve drejt përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë që i përgjigjet nevojave të komuniteteve.

REZULTATI

3

Vetëdijësimi mbi shëndetin dhe sjellja e popullsisë për kërkimin e kujdesit shëndetësor në komunat partnere të projektit është përmirësuar (në veçanti të grupeve të cenueshme) dhe komunitetet janë fuqizuar që të kërkojnë të drejtën për shërbime cilësore dhe qasje më të mirë në kujdes shëndetësor.

KU PUNOJMË

Faza 4 vjeçare e projektit AQH (AQH II) ka filluar në Janar të vitit 2020 dhe do të vazhdojë deri në Dhjetor 2023 duke i mbështetur 20 nga 38 komuna në Kosovë, gjithashtu edhe institucionet nacionale përgjegjëse për sigurimin e cilësis në Kujdesin Parësor Shëndetësor.