Këto materiale edukative janë zhvilluar në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë. Për më shumë materiale dhe informacione , ju lutemi vizitoni kanalet tona në media sociale.