• Accessible Quality Healthcare Project: Assessment of the Quality of Care in Primary Health Care Facilities
 • Shputat Diabetike - Broshura
 • Te ushqyerit e shëndetshëm - Broshura
 • Materiale Informative Shëndetësore - Broshura
 • Më pak kripe - Broshura
 • Më pak sheqer - Broshura
 • Aktiviteti Fizik - Broshura
 • Faktoret e Rrezikut - Broshura
 • Lenia e duhanpirjes - Broshura
 • Duhanpirja Pasive - Broshura
 • Diabeti - Broshura
 • Njohuritë, Qëndrimet, Praktikat dhe Sjelljet 2020 - 12 Komuna
 • Njohuritë, Qëndrimet, Praktikat dhe Sjelljet 2020 - 8 Komuna
 • Community Health Needs Assessment
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Dardanë
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Deçan
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Zveçan
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 - Zubin Potok
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Vushtrri
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Viti
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Therandë
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Strpce
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Skenderaj
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Shtime
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Ranilug
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Rahovec
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Prizren
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Prishtinë
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Podujevë
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Pejë
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Partes
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Obiliq
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Novo Brdë
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Mitrovicë
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Mitrovica North
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Mamushë
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Malishevë
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Lipjan
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Leposaviç
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Klokot
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Klinë
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Kaçanik
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Junik
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Istog
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Hani i Elezit
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Graçanicë
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Gjilan
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Gjakovë
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Fushë Kosovë
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Ferizaj
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Drenas
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Dragash
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018_National Report
 • KAPB Report 2016
 • Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2016- Summary Report
 • Accessible Quality Healthcare Project
 • KAPB Survey Overview, 2016
 • Studimi i Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor 2016
 • Çështjet gjinore në kujdesin shëndetësor