AQH III do të thelloj sukseset e projektit në më shumë se gjysmën e të gjitha komunave, duke krijuar një rrjet të fortë të bashkëpunëtorëve me përvojë të konsiderueshme në zbatim, për të shtyrë më tej shumëfishimin e sukseseve të projektit në nivel nacional, bazuar në mekanizmin ‘Në Kërkesë’ i cili do jetë në dispozicion të Komunave gjatë kësaj faze përfundimtare.