International Symposium on NCDs

Trodnevni Međunarodni simpozijum o nezaraznim bolestima (NCD) održaće se na Kosovu od 27. do 29. septembra 2023. godine, organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Kosova, u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC). Njegova svrha je da se razmene najbolje prakse, da se inspiriše Kosovski plan za NCD i da se generišu održive akcije i preporuke za suočavanje sa izazovima NCD-a.

Simpozijum je akreditovan od strane Lekarske komore i Komore Medinska sestara na Kosovu. Očekuje se da će ovom događaju prisustvovati oko 500 učesnika, uključujući i međunarodno poznate govornike. Zajedno sa Nacionalnim institutom za javno zdravlje, projekti SDC Kosovo, Pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita i Integrisane zdravstvene usluge, olakšavaju organizaciju simpozijuma.

CILJ

Zdravlje stanovništva na Kosovu je poboljšano, uz ojačane zdravstvene usluge i rukovodioce koji su u stanju da zadovolje potrebe pacijenata (posebno osetljivih grupa), koji su svesni svojih prava i potreba.

REZULTAT

REZULTAT

REZULTAT

1

Pružaoci usluga primarne zdravstvene zaštite (PZZ) u opštinama obuhvaćenim projektom pružaju kvalitetne usluge koje bolje odgovaraju potrebama zajednice, uključujući potrebe ugroženih grupa.

REZULTAT

2

Rukovodioci zdravstvenih ustanova u opštinama obuhvaćenim projektom su poboljšali svoj učinak u usmeravanju pružanja usluga ka stalnom unapređivanju kvaliteta koji više odgovara potrebama zajednice.

REZULTAT

3

Povećali su se svest o zdravlju i kultura stanovništva u pogledu traženja zdravstvenezaštite u opštinama obuhvaćenim projektom (posebno ugroženih grupa) i zajednice su osnažene da zahtevaju pravo na kvalitetne usluge i veći pristup zdravstvenoj zaštiti.

Gde radimo

Četvorogodišnja faza projekta AQH (AQH II) započela je u januaru 2020. godine i trajaće do decembra 2023. godine, podržavajući 20 od 38 opština na Kosovu, kao i nacionalne institucije odgovorne za osiguranje kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.