Projekti AQH që nga data 1 prill 2018 ndodhet në zyret e reja në adresën:

rr. Tirana Prime Residence, C 4/3 Hyrja D, banesa nr. 15, 16, 17 & 18, 10000 Prishtinë, Kosovë.

Për më shumë, ndërtesa me mbishkrimin “Prime Group, Prime Residence” ku jane zyret e reja të projektit AQH ndodhet përballë Stacionit të Trenit Prishtinë.

Përreth ndërtesës ku ndodhen zyret e projektit AQH akoma zhvillohen punime ndërtimore.

Për më shumë ju lutem referojuni edhe hartës së re të projektit.

Projekti AQH ju mirëpret në zyret e reja.

Nëse keni nevojë për sqarime shtesë, ju lutem na kontaktoni në numrin e telefonit.