AQH III ka hapur dyert për bashkëpunim me të gjitha komunat në Kosovë

AQH III ka hapur dyert për bashkëpunim me të gjitha komunat në Kosovë, duke krijuar një mjedis bashkëpunimi dhe partneriteti. Shkëmbimi i përvojave mes komunave inkurajon bashkëpunimin dhe ndarjen e ideve, me qëllim për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve shëndetësore të ofruara për qytetarët në të gjithë vendin.