AQH III je otvorio svoja vrata za saradnju sa svim opštinama na Kosovu.

AQH III je otvorio svoja vrata za saradnju sa svim opštinama na Kosovu, podstičući okruženje saradnje i partnerstva. Razmena iskustava među opštinama podstiče saradnju i razmenu uvida, s ciljem poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga koje se pružaju građanima širom regiona.