Ushtrojmë së bashku

Të rrethuar nga malet dhe sipërfaqet e gjelbra, një grup i 65 vjecarëve po ushtrojnë së bashku, sipas këshillave të infermieres së trajnuar.

Ky aktivitet është pjesë e ‘Kujdesit të Integruar’, pilot projekt që AQH po e zbaton në dy komuna partnere, Fushë Kosovën dhe Lipjanin.