Uleni rrezikun e infektimit me Koronavirus

Duke ju përmbajtur rekomandimeve të Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë ne mund ta parandalojmë #COVID19!