Udhëheqësi i zyrës për Komunitete dhe Kthim nga Komuna e Rahovecit Lendrit Qeli

Udhëheqësi i zyrës për Komunitete dhe Kthim nga Komuna e Rahovecit, Lendrit Qeli falënderoj Projektin AQH të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim për mbështetjen e dhënë ndaj Komuniteteve Romë, Ashkali Egjiptian në mbrojtje të pandemisë COVID-19.

Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Shtabet Emergjente Komunale, deri në 3000 familje në Kosovë janë mbështetur me materiale informative, pako higjienike dhe bazike ushqimore.