Trajnim dy ditor: Komunikimi Efektiv dhe Aftësitë Prezantuese

11 Përfaqësues nga Komuna e Lipjanit, njëherit Qendra Demonstruese e projektit AQH ishin pjesëmarrës në trajnimin mbi komunikimin. Ky aktivitet kishte për qëllim zhvillimin e mëtejm të aftësive prezantuese dhe të folurit në publik për profesionist që menaxhojnë ekipe shëndetësore dhe janë persona që prezantojnë institucionin në media.