“Testimonial nga Dr. Arben Koshi, Drejtor i Main Family Medicine Center Gjakova për AQH Shëndetësia Menaxhuese Trajnuese.”

“Modulet e trajnimit në Menaxhimin e Shëndetit të organizuara nga AQH kanë qenë një burim i çmuar për mua si Drejtor i Qendrës Kryesore për Mjekësi Familjare në Gjakovë. Me dijeni të tyre të plotësuar dhe të përditësuara, pata mundësinë të fitoj njohuri më të thella për kompleksitetet e menaxhimit të kujdesit shëndetësor dhe të zhvilloj strategji për të adresuar me efikasitet sfidat që ballafaqohemi në institucionin tonë. Përmes këtyre ndryshimeve, jemi në rrugë drejt përmirësimit të cilësisë së përgjithshme të shërbimit të ofruar për pacientët e Gjakovës.”