Sot në Ditën Ndërkombëtare të Infermierëve, heqim kapelën për punën e palodhshme që infermierët bëjnë çdo ditë dhe për kujdesin që ata tregojnë ndaj pacientëve në nevojë.

Projekti AQH punon vazhdimisht në fuqizimin e rolit të Infermierëve në Kujdesin Parësor Shëndetësor duke u ofruar mundësi zhvillimi të mëtejm profesional përmes trajnimeve adekuate.

Embassy of Switzerland in Kosovo
Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH)