Shënimi i Ditës Botërore të Zemrës

Projekti AQH, edhe këtë vit mbështeti Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike (IKSHPK) dhe Ministrinë e Shëndetësisë (MSh) për shënimin e Ditës Botërore të Zemrës.

Materiale informuese për parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe përmirësimin e cilësisë së shëndetit të popullsisë, u shpërndanë në 7 regjione të vendit, në Prishtinë, Prizren, Mitrovicë, Gjakovë, Gjilan, Ferizaj dhe Pejë.

Video-mesazhe për rëndësinë e parandalimit të sëmundjeve kardiovaskulare u shfaqën në pikat kryesore të qytetit të Prishtinës dhe Lipjanit. Aktiviteti me komunitetin u mbajt në qytetin e Lipjanit, qendër model e Projektit AQH, ku qytetarët patën mundësi të marrin këshilla nga profesionistë shëndetësor për sëmundjen e zemrës dhe ruajtjen e shëndetit.

Ky aktivitet kishte për qëllim ndërgjegjësimin e popullatës për parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe përmirësimin e cilësisë së shëndetit të tyre.

Me ❤️ kujdesu për zemrën tënde!