Sesion të rëndësishëm të ndërgjegjësimit për astmën bronkiale

Fshati Lajthishte u bashkua për një sesion të rëndësishëm të ndërgjegjësimit për astmën bronkiale, mundësuar nga Projekti AQH në bashkëpunim me organizatën tonë partnere ‘KOPF’ dhe Dr. Eremira Krasniqi që udhëhoqi këtë ngjarje informative me ekspertizën e saj.