Përgatitjet për Simpoziumin e Parë Ndërkombëtar

Komiteti organizativ aktualisht është duke u përgatitur për Simpoziumin e Parë Ndërkombëtar për sëmundje kronike, i cili do të mbahet këtë shtator. Kjo ngjarje tre-ditore do të shfaqë ekspertë të njohur që do të ndajnë përvojat e tyre vendore dhe ndërkombëtare dhe gjetjet më të fundit në menaxhimin e sëmundje kronike dhe tema të ngjashme. Profesionistët shëndetësorë, Odat shëndetësore, OJQ-të, pacientët, universitetet dhe sektori privat do jenë audienca e kësaj ngjarje. Së shpejti do të ofrojmë më shumë informacion se si mund të regjistroheni dhe të bashkoheni me ne për të shkëmbyer ide që mund të formojnë qasje novatore për menaxhimin e sëmundjeve kronike.