‘PërSHËNDETje’ nga Bardhi i Madh

‘PërSHËNDETje’ nga Bardhi i Madh, ku banorët e këtij fshati vizituan tendat informative për të mësuar se si të kenë shëndet më të mirë, duke ndjekur këshillat e dhëna nga stafi shëndetësor aty për aty.

Vullnetarët e trajnuar i informuan ata rreth ushqimit, duhanit, aktivitetit fizik, dhe alkoolit.

Krejt në fund ushqim të shëndetshëm, dhe argëtim për më të vegjëlit. Fushata ‘PërSHËNDETje’ me thirrjen ‘Nisja prej sot’ ndryshimit të stilit të jetesës, do të vazhdojë të mbahet edhe në zona tjera rurale dhe gjysmë-urbane në Kosovë.