Përmirësimi i Kujdesit për Pacient përmes renovimit të hapësirave

Ambulanta e Mjekësisë Familjare në Krajishtë të Lipjanit është qendra ku po bëhen punimet për renovim nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) përmes #ProjektitAQH.Këto ndërhyrje po bëhen me qëllim të përmirësimit të shërbimeve shëndetësore që ofrohen, si dhe ofrimin e kushteve më të mira për pacientët dhe punonjësit e shëndetësisë.