Përfaqësues nga Zyra e SDC’së në Kosovë dhe Ministria e Shëndetësisë vizituan dy nga komunat partnere të Projektit AQH.

Përfaqësues nga Zyra e SDC’së në Kosovë dhe Ministria e Shëndetësisë vizituan dy nga komunat partnere të Projektit AQH.

Ata panë për së afërmi institucionet shëndetësore në Fushë Kosovë dhe Vushtrri ku ndër tema të rëndësishme që u diskutuan, u theksua rëndësija e dy intervenimeve si Kujdesi i Integruar’ për pacientët 65+ me sëmundje kronike dhe Menaxhimi i Cilësisë në Kujdesin Parësor Shëndetësor për ngritjen e cilësisë së kujdesit.