Parandalimin dhe Menaxhimin e Konflikteve

Përfundoj cikli i parë i trajnimeve me stafin shëndetësor të Kujdesit Parësor Shëndetësor me fokus në “Parandalimin dhe Menaxhimin e Konflikteve”. Ky trajnim trajton marëdhëniet kolegiale dhe ato me pacientë, familjarë, apo kujdestarë. Raporte këto që ndikojnë direkt në cilësinë dhe sigurinë e shërbimeve shëndetësore për qytetarët.AQH do vazhdojë ta mbështesë realizim e këtij aktiviteti në komunat partnere të projektit.