Një tjetër punëtori e mrekullueshme që i paraprin Simpoziumit Ndërkombëtar për Sëmundjet Kronike Jo-ngjitëse

Një tjetër punëtori e mrekullueshme që i paraprin Simpoziumit Ndërkombëtar për Sëmundjet Kronike Jo-ngjitëse (SJN) që bën fjalë për praktikat më të mira në ofrimin e shërbimeve për menaxhimin e SJN-ve në kujdesin shëndetësor parësor. Kjo punëtori që udhëhiqet nga Dr. Tanja Mate nga Ministria e Shëndetësisë së Sllovenisë dhe organizohet bashkë me Komunën e Lipjanit, ka për qëllim të theksojë rolin kyç të infermierëve të licencuar së bashku me mjekët në parandalimin dhe menaxhimin e SJN-ve.https://ncdsymposiumkosovo.org/