Nëse jo tani, kur?

Nëse nuk trajtohet, diabeti mund të shkaktoj probleme serioze të shëndetit.

Diagnostifikimi i hershëm dhe trajtimi në kohë është çelësi i parandalimit të këtyre komplikimeve.