Mundësi shumë e mirë për pjesëmarrje në Shkollën prestigjioze Verore të Shëndetit Publik në Lugano!