Mjeku Familjar, gjithmonë aty për t’u kujdesur për ju

Ministrinë e Shëndetësisë për të shënuar Ditën Botërore të Mjekut Familjar. Në këtë ditë, u vë në pah roli i vlefshëm i tyre në ofrimin e kujdesit gjithëpërfshirës në Kujdesin Parësor Shëndetësor. Krahas ceremonisë ku morrën pjesë përfaqësues të institucioneve shëndetësore, nëpër Komunat e Kosovës u shpërndanë materiale edukative informuese rreth rolit vital dhe përgjegjësive që mjeku familjar ka ndaj komunitetit.Nga AQH, faleminderit për punën dhe kontributin tuaj kurdo dhe kudo që duhet.