Ky është Karvani i Shëndetit ‘perSHENDETje’

Përderisa të rriturit marrin këshilla për jetën e shëndetshme, fëmijët e vegjël janë të zënë duke u argëtuar dhe mësuar për shprehitë e shëndetshme nga vullnetarë të trajnuar me kostume nga personazhe të animuara. Ky është Karvani i Shëndetit ‘perSHENDETje’, që udhëton nga fshati në fshat për të ofruar këshilla për zakonet e shëndetshme dhe duke i ofruar vizitorëve mundësinë e kontrollave shëndetësore aty për aty.