Konferenca e 8-të Ndërkombëtare për Mjekësinë Familjare

Konferenca e 8-të Ndërkombëtare për Mjekësinë Familjare! 🌍🏥 Tema e këtij viti, ‘Shërbimet e integruara të kujdesit shëndetësor në mjekësinë familjare në Kosovë’ përputhet me qëllimet e AQH dhe IHS Project, projektet e SDC’së në Kosovë. 🤝🔬 Krenarë që mbështesim Shoqatën e Mjekëve Familjarë të Kosovës në organizimin e kësaj konference, duke treguar përkushtimin tonë për avancimin e shërbimeve të integruara shëndetësore për qytetarët e Kosovës.