Kolegët nga AQH dhe IHS, së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe institucionet partnerë shëndetësore, po marrin pjesë në Forumin Ndërkombëtar për Cilësi dhe Siguri Shëndetësore në Londër.

Me pothuajse 30 vjet histori, ky forum shtyen përpara lëvizjen për sigurinë e pacientëve dhe përmirësimin e shërbimeve shëndetësore duke ndarë njohuri, ide dhe ekspertizë që promovojnë projekte cilësie dhe transformimin e praktikës në nivel global. Më shumë se 4,700 pjesëmarrës nga mbi 80 vende mblidhen çdo vit për të adresuar sfidat kritike të shëndetësisë së sotme dhe të së ardhmes, duke formuar partneritete afatgjata dhe eksploruar qasje inovative në kujdesin shëndetësor.