Karvani Shëndetësor ‘PËRshëndetje’ ka udhëtuar në fshatra e qytete të Kosovës për t’i informuar njerëzit se si të përmirësojnë shëndetin e tyre duke ndryshuar mënyrën e jetesës.

Profesionistët shëndetësor dhe vullnetarët e trajnuar i këshilluan vizitorët për: mënyrën e ushqyerjes, domosdoshmërinë e aktivitetit fizik në rutinën ditore🍺dëmet që vijnë nga konsumimi i alkoolit.
Qytetarët kishin rastin edhe të konsultohen me Stafin Shëndetësor aty për aty.

📸: OJQ Partnere e projektit AQH ‘Mundësia