Java e Ndërgjegjësimit për Pamjaftueshmërinë e Zemrës organized by Kosovo Society of Cardiology

Java e Ndërgjegjësimit për Pamjaftueshmërinë e Zemrës, filloj me vizitën në Shtëpinë për Persona të Moshuar në Prishtinë.

Mjekët kardiolog në bisedën e ngrohtë me banorët e kësaj shtëpije i këshiluan ata se si duhet të kujdesen më mirë për zemrën e tyre, duke krijuar shprehi më të shëndetshme.

Ky aktivitet dhe të tjerat në vijim janë organizuar nga Kosovo Society of Cardiology, ndërsa janë ndihmuar nga AQH.