Instalimit i ashensorit në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Lipjan

Falë infrastrukturës së përmirësuar, veçanërisht instalimit të ashensorit në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Lipjan, familjet e reja me karroca tani mund të lëvizin lehtësisht në qendrën shëndetësore dhe të marrin shërbimet e nevojshme mjekësore. Ky përmirësim siguron qasje më të përshtatshme për pacientët e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Lipjan.