Happy Gëzuar Dita Botërore e Mjekut Familjar.

AQH mbështet mjekët familjar në zhvillimin e vazhdueshëm profesional dhe krijimin e kushteve të punës për ofrimin e shërbimeve cilësore për pacientët në nevojë.