Ditë interesante në Lipjan!

Ditë interesante në Lipjan! Ekipi i koordinatorëve të cilësisë, mjekëve kryesor, kryeinfermierëve dhe infermierëve të qendrave të burimeve shëndetësore pati kënaqësinë të presë përfaqësues nga komuna e Obiliqit dhe Vitisë për një vizitë në objektin e Lipjanit. 🏥Gjatë vizitës, ekipi prezantoi informacione rreth pilot projekteve të fokusuara në Telemjeksi dhe Kujdes të Integruar. Gjatë sesionit u prezantuan përvojat e vlefshme, sfidat dhe sukseset, duke hapur rrugën për zhvillimin e strategjive më efektive të kujdesit shëndetësor në komunat e tyre përkatëse.👥#kujdesiparësorshëndetësor#inovacion#bashkëpunim