Dita 2 e vizitës: Projekti HAP nga Shqipëria pati mundësinë të shihte nga afër Komunën Demonstruese të Projektit AQH, Lipjanin.

Dita 2 e vizitës: Projekti HAP nga Shqipëria pati mundësinë të shihte nga afër Komunën Demonstruese të Projektit AQH, Lipjanin. Grupi nga Shqipëria pati rastin të shihte përparimin e bërë, rinovimet në objekte shëndetësore të ndryshme dhe pilot projektin e telemedicinës në fshatin Kraishte. HAP dhe AQH janë të dy projekte të implementuara nga Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) dhe të financuara nga SDC