AQH ka adaptuar shpejt strategjinë e komunikimit me komunitetin

AQH ka adaptuar shpejt strategjinë e komunikimit me komunitetin, veçanërisht për rastet siç janë pacientët me sëmundje jo-të transmetueshme dhe tek te cilët COVID-19 mund edhe të ndikojë që të sëmuren rëndë.

Informimi i popullatës saktë dhe shpejtë ka qenë esenciale dhe e rëndësisë së lartë në mënyrë që të parandalohet përkeqësimi i gjendjes tek personat me diabet dhe hipertension dhe të njoftohen se si të kujdesen më mirë për gjendjen e tyre. 

Sesionet edukative me komunitet u mbajtën në ambient të hapur dhe nën rregulla specifike.