Priština, Lipjan, Istog i Prizren sada mogu da izaberu svog porodičnog lekara

Ministarstvo zdravlja je pokrenulo pilot program za izbor porodičnog lekara u ovim četiri opštine. AQH podržava Ministarstvo zdravlja u ovom procesu putem kampanja komunikacije i materijala kako bi se stanovništvo informisalo o ovom važnom projektu.

Vaš porodični lekar poznaje vaše okruženje i okolinu, osim zdravstvenog stanja vas i vaše porodice.

Na početku, stanovnici Prištine (QMF5 – Ulpiana i QMF6 – Sunčeva Obala), Prizrena Lipjana i Istoga će imati ovu mogućnost, koja će kasnije biti proširena na nacionalnom nivou.