• Povelja o Pravima Pacijenata
  • Svetski dan borbe protiv dijabetesa: Šta uzrokuje dijabetes, koje vrste dijabetesa postoje i kako se može lečiti?
  • Standards and NGO Guide for the Production of Health Education Materials