Ovi edukativni materijali su razvijeni u saradnji sa Ministarstvom Zdravlja i Nacionalnim Institutom za Javno Zdravlje u Kosovu. Za više grafika i informacija, molimo vas posetite naše društvene mreže.