Projekat AQH se od 1. aprila 2018. godine nalazi u novim kancelarijama na adresi:

ul. Tirana Prime Residence, C 4/3 Ulaza D, stan br. 15, 16, 17 & 18, 10000 Priština, Kosovo.

Štaviše, zgrada sa natpisom „Prime Group, Prime Residence“ gde se nalaze nove kancelarije projekta AQH nalazi se ispred Železničke Stanice u Prištini. Oko zgrade u kojoj se nalaze nove kancelarije projekta AQH još uvek se odvijaju građevinski radovi.

Za više informacija molimo Vas pogledajte novu mapu projekta.

Osoblje projekta AQH Vas očekuje u novim kancelarijama.

Ukoliko Vam je potrebno dodatno objašnjenje, molimo Vas da kontaktirate broj telefona