AQH III će čvrsto ugraditi postignuća projekta u više od polovine svih opština, stvarajući snažnu mrežu kolega sa značajnim iskustvom u sprovođenju, i dovoljnu kritičnu masu za daljnje umnožavanje projektnih postignuća širom zemlje, olakšano mehanizmom ‘Na Zahtev’ koji je dostupan tokom ove poslednje faze.