POKRETANJE KLINIČKIH REVIZIJA I KOLEGIJALNIH PREGLEDA U 12 PARTNERSKIH OPŠTINA PROJEKTA

20 partnerskih opština druge faze Projekta AQH, nedavno je učestvovalo u radionici gde su predstavljeni nalazi iz Kolegijalnih pregleda i Kliničkih revizija, ostvarenih 2020. godine u 12 partnerskih opština projekta. Diskusiji su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja zajedno sa direktorima Glavnih centara porodične medicine (GCPM) i koordinatorima za kvalitet iz partnerskih opština. Pandemija koja je započela početkom prošle godine odrazila se na celokupnu aktivnost pružalaca usluga Primarne zdravstvene zaštite, pa je svih 12 partnerskih opština kao odgovor na hitnu situaciju sa COVID-19, za kolegijalni pregled za 2020. godinu, odabralo temu ’Upravljanje pandemijom’. 

Što se tiče teme Kolegijalnog pregleda, 12 timova odabralo je raznolikost tema kao što su: uključivanje pacijenata sa hipertenzijom i dijabetesom u motivacione-savetodavne sesije, imunizacija (vakcina protiv malih boginja za decu i vakcina protiv hepatitisa B za zdravstveno osoblje), posete kod kuće, planiranje porodice, upravljanje medicinskim registrima, upravljanje hipertenzijom, informaciona tehnologija u PZZ, sprečavanje anomalija novorođenčadi uz upotrebu suplemenata tokom trudnoće.

Radionica je završena značajnom listom preporuka u vezi sa poboljšanjem usluga PZZ-a: jačanje institucionalnih i organizacionih kapaciteta za upravljanje hitnim medicinskim situacijama, izrada novih postupaka i pregled postojećih postupaka u vezi sa upravljanjem epidemiološkim zdravstvenim situacijama i zaštite od Covid-19, kontinuirana obuka za zdravstveno osoblje i pomoćno osoblje za moguće endemijske, epidemijske i pandemijske infekcije.

Pored toga, Ministarstvo zdravlja dodalo je nekoliko predloga za buduće teme kliničkih revizija: upućivanje iz Primarne zdravstvene zaštite na Sekundarnu zdravstvenu zaštitu, parenteralni tretman pacijenata koje bolnice upućuju u PZZ – uključujući privatne bolnice kao i tretman dijabetesa, hipertenzije i bronhijalne astme, prema kliničkim smernicama Ministarstva zdravlja.