AQH počinje sprovođenje Kartice Bodova Zajednice (KBZ) u Mališevu, Orahovcu i Đakovici

Kartica bodova zajednice je alat za socijalnu odgovornost, planiranje, praćenje i procenu usluga. KBZ okuplja pružaoce i primaoce zdravstvenih usluga u Primarnu zdravstvenu zaštitu, da bi se zajednički analizirali problemi i da se pronađu zajednički načini za rešavanje ovih pitanja.

Projekat AQH-a, sa implementacionim partnerom NVO “POLIS”, počeo je sprovođenje Kartice bodova zajednice (KBZ) u tri opštine projekta: Mališevo, Orahovac i Đakovica. Na prvim sastancima koji su održani 2., 3. i 4. februara 2021. godine, sa predstavnicima Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu, Glavnih centara porodične medicine (GCPM), predstavnicima zajednica i civilnog društva, urađena je prezentacija modela KBZ-a. Cilj ovih sastanaka je bio predstavljanje koncepta Kartice bodova zajednice i koraka u procesu implementacije. Proces KBZ-a za ove tri opštine biće završen krajem meseca Maja 2021. godine.