Završetak prvog kruga Projekata za poboljšanje kvaliteta (QIP-ovi)

U septembru 2017. godine, završen je prvi krug Projekata za poboljšanje kvaliteta (QIP-ovi). Završetak ovih projekata je bio duži od očekivanog, zbog potrebe da se prate postupci nabavke. Tokom septembra 2017. godine, završeni su svi projekti i povratne informacije od strane opština su bile veoma pozitivne.

Projekti za poboljšanje kvaliteta u 12 opština sprovedeni  su u sledećim oblastima:

Opština Lipljan:

Rezultati: Infrastruktura i oprema za pedijatrijske zdravstvene usluge u GCPM-u u Lipljanu su prikladni kako bi se osigurala pravilna dijagnoza, lečenje, praćenje i zdravstvena edukacija dece.

Opština Kosovo Polje:

Rezultati: Prijateljsko okruženje za decu i roditelje, i povećan nivo zdravstvene edukacije / promocije unutar GCPM-a.

Opština Obilić:

Rezultati: Čekaonice i prostorije za konsultacije imaju odgovarajuću infrastrukturu i opremu za pružanje kvalitetnih usluga za dijagnozu, lečenje, praćenje i zdravstvenu edukaciju/ promociju

Opština Gračanica:

Rezultati:

 • Povećani tehnički kapaciteti patronažnih medicinskih sestara
 • Patronažne medicinske sestre imaju neophodnu opremu za rad u zajednici
 • Poboljšano radno okruženje patronažnih medicinskih sestara
 • Povećana svest populacije o pitanjima javnog zdravlja

Opština Đakovica:

Rezultati:

 • Mehanizam za praćenje toka pacijenta je instaliran i funkcionalan u mreži ustanova PZZ-a u Đakovici
 • Svi zdravstveni radnici su obučeni za korišćenje gore pomenutog mehanizma

Opština Mitrovica:

Rezultati:

 • Vreme čekanja je skraćeno, i manji broj pacijenta čeka u čekaonicama
 • Poboljšan tok pacijenata sa recepcije do tačke pružanja usluga
 • Poboljšana orijentacija pacijenata u GCPM-u putem znakova

Opština Srbica

Rezultati:

 • Skraćeno vreme čekanja i manji broj pacijenata čeka u čekaonici
 • Poboljšan tok pacijenta sa recepcije do tačke pružanja usluga
 • Poboljšana orijentacija pacijenta u GCPM-u putem znakova
 • Povećano zadovoljstvo pacijenta u pogledu vremena čekanja za pružanje usluga
 • Prijateljsko okruženje za decu u čekaonici za pedijatrijske usluge

Opština Orahovac

Rezultati: Ustanova za pružanje pedijatrijskih usluga u GCPM-u u Orahovcu, ima odgovarajuću infrastrukturu i opremu za pružanje kvalitetne dijagnoze, lečenja, praćenja i zdravstvenu edukaciju dece

Opština Glogovac:

Rezultati: GCPM u Glogovcu je opremljen adekvatnom medicinskom opremom za pružanje kvalitetne dijagnoze, lečenja i praćenja bolesti povezanih sa upotrebom radiologije, laboratorije i koncentratora kiseonika.

Opština Vučitrn

Rezultati: 3 CPM-ova opštini Vučitrn su funkcionalna i pružaju kvalitetne usluge zdravstvene zaštite

Opština Junik

Rezultati: Odeljenje hitne pomoći u GCPM-a u Juniku je odgovarajuće opremljeno za pružanje hitnje pomoći i lečenja i praćenje.

Opština Mališevo

Rezultati: CPM u Kijevu, CPM u Belanici i CPM u Drenovcu pružaju usluge proširenog programa imunizacije svoj deci iz ova tri centra