Uzbudljiv dan u Lipljanu!

Uzbudljiv dan u Lipljanu! Tim koordinatora kvaliteta, glavnih lekara, glavnih medicinskih sestara i medicinskih sestara zdravstvenih centara imao je zadovoljstvo da ugosti predstavnike opština Obilić i Vitina u obilasku ustanove u Lipljanu. Tokom posete, tim je predstavio zadivljujuće uvide u pilot projekte fokusirane na telemedicinu i integrisanu negu. Sesija je naglasila vredna iskustva, izazove i uspehe, utirući put za razvoj efikasnijih strategija zdravstvene zaštite u njihovim opštinama. #primaryhealthcare #innovation #collaboration IMPRESUM Četvorogodišnja faza AQH-a (AQH II) počela je januara 2020. i završiće se decembra 2023. godine, podržavajući 20 od 38 opština na Kosovu, kao i nacionalne institucije odgovorne za obezbeđivanje kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite.