Upoznajte medicinske sestre Kosovske kohorte nezaraznih bolesti (KOSCO).

Upoznajte medicinske sestre Kosovske kohorte nezaraznih bolesti (KOSCO) 👩🏻 ⚕️ 🩺 . Studija koja se sprovodi u 12 opština Kosova. Trenutno, medicinske sestre prate 6 prikupljanja podataka. KOSCO studija počela je da se sprovodi u martu 2019. godine, a podaci se prikupljaju od pacijenata koji posećuju Glavne centre porodične medicine. KOSCO studijski tim sastavljen od profesionalaca iz Švajcarske i Kosova objavio je nekoliko članaka u naučnim časopisima visokog u

– https://bmjopen.bmj.com/content/10/9/e038889 – https://www.frontiersin.org/…/ fpubh.2022.794309/full – https://bmchealthservres.biomedcentral.com/…/s12913- 022… – https://bmcprimcare.biomedcentral.com/…/s12875-022-01866-w – https:// journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371/journal.pgph.0000851