„Ujedinjene medicinske sestre: snaga za globalno zdravlje“

Odsek za medicinske sestre Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini organizovao je Međunarodnu konferenciju medicinskih sestara pod nazivom „Ujedinjene medicinske sestre: snaga za globalno zdravlje“, uz podršku Kancelarije SDC na Kosovu kroz AQH i IHS projekte. Na konferenciji su učestvovali profesionalci medicinskih sestara iz nekoliko zemalja širom sveta. AQH je podelio svoje iskustvo o obuci trenera kako bi se motivaciono savetovanje uključilo u nastavni plan i program za medicinske sestre i babice tokom događaja. Konferencija je pružila veliku priliku za razmenu iskustava i istraživačkih projekata među medicinskim sestrama. Imala je za cilj da pomogne učesnicima da unaprede sistem zdravstvene zaštite i stvore bolju budućnost kroz razmišljanje.