ToT obuka o rodnoj svesti i socijalnoj inkluziji

Dr Leah Bohle iz švajcarskog TPH-a pružila je dodatnu obuku za one ljude koji su bili identifikovani kao potencijalni treneri za modul Rodne svesti i socijalne inkluzije koji će biti obavljen za radnike PZZ-a u našim projektnim objektima u budućnosti. Obuci je prisustvovalo 20 učesnika i to šefovi GCPM-a, porodični lekari i medicinske sestre i master treneri za PZZ-e i ova obuka se nadograđuje na uvodnoj obuci koju je Leah već obavila u novembru 2016. godine. Obuka je bila usredsređena na to kako koristiti „Priručnik za rodnu svest i socijalnu inkluziju: Vodič za obuku za trenere porodične medicine“ koji je razvijen i predstavljen učesnicima tokom ranije obuke, i akreditovan od strane Odbora KME-a.