Takimi me akterët për pakot e shërbimeve

Në dhjetor të vitit 2017 është mbajtur një takim me akterë, me qëllim të informimit të tyre mbi zbatimin e pakos së shërbimeve. Gjatë takimit u prezantua Modeli i Pakos së Shërbimeve të AQH, si dhe procesi i pakos së shërbimeve në 4 komunat. Gjithashtu, gjatë takimit, drejtori i QKMF-së në Mitrovicë, bëri një prezantim të shkurtër mbi përfshirjen e përfituesve gjatë tërë procesit, duke filluar që nga procesi i dizajnimit të pakos së shërbimeve. Takimi u përcoll me diskutime mbi sfidat për zbatim të pakos së shërbimeve në 4 komunat.