Svedočenje dr Arbena Koshija, direktora Glavnog centra porodične medicine Đakovica za AQH obuke za upravljanje zdravljem

“ Moduli obuke iz Zdravstvenog Menadžmenta koje je organizovao AQH bili su neprocenjiv resurs za mene kao direktora Glavnog centra porodične medicine u Đakovici. Uz njihovo sveobuhvatno i ažurno znanje, uspeo sam dublje razumeti kompleksnost upravljanja zdravstvenom zaštitom i razviti strategije za efikasno rešavanje izazova sa kojima se naša ustanova suočava. Kroz ove promene smo na putu da poboljšamo ukupan kvalitet usluga za pacijente iz Đakovice.”