Shpërndarja e pajisjeve bazike të kujdesit parësor shëndetësor (KPSH)

Gjatë javëve të kaluara, janë dorëzuar pajisjet bazike mjekësore për kujdesin parësor shëndetsor (KPSH), për 81 objekte në të gjitha 12 komunat e projektit, kurse më 6 dhjetor 2017 janë dorëzuar pajisjet në komunat e fundit.

Udhëheqësit e QKMF-ve e kanë vlerësuar pozitivisht cilësinë e pajisjeve dhe ata do ti shpërndajnë pajisjet nëpër objekte në ditët në vijim.

Jemi ne pritje edhe të disa artikujve nga furnizuesit dhe synojmë ti dorëzojmë të gjithë 18 artikujt deri në fund të vitit.